top of page
Home: Witaj
 • Facebook
 • Instagram
Fot. 1.jpg

Frogs Po-Land

Hodowla europejskich żab zielonych

Półnaturalna komercyjna hodowla europejskich żab zielonych do celów naukowych jest pierwszym w Polsce i Europie tego typu przedsięwzięciem. Nasza hodowla została rozpoczęta w 2019 roku na Podlasiu jako zupełnie nowatorski projekt, którego pomysłodawcą jest dr Adam Hermaniuk –pracownik naukowy, autor publikacji z zakresu fizjologii i ekologii żab zielonych, od lat zajmujący się biologią płazów. Obecnie nasz zespół tworzą trzy osoby, których celem jest rozwijanie nowoczesnej działalności opartej na wykorzystaniu wiedzy naukowej umożliwiającej hodowlę żab zielonych.

logo_3.jpg
Fot. 13.JPG

Nasza misja

Głównym celem przedsięwzięcia jest półnaturalna hodowla rodzimych gatunków żab zielonych do celów badawczych. W związku z wymieraniem oraz postępującym zmniejszaniem się liczebności płazów na całym świecie wykorzystywanie płazów pochodzących ze środowiska naturalnego do celów naukowych budzi coraz więcej wątpliwości. Wykorzystywanie zwierząt jako modeli badawczych stanowi jednak kluczowy element badań naukowych w takich dziedzinach jak biologia, medycyna czy farmakologia. Półnaturalna hodowla żab z jednej strony pomoże chronić naturalne populacje przed nadmiernym odłowem, z drugiej strony daje możliwość prowadzenia badań na modelu funkcjonującym w środowisku zbliżonym do naturalnego.

Home: Nasza misja
Fot. 19.jpg

Zastosowanie płazów w badaniach naukowych

Płazy są powszechnie wykorzystywane jako obiekty badawcze w różnych dziedzinach naukowych. W medycynie niektóre gatunki płazów używane są jako organizmy modelowe, czyli posiadające pewne cechy, które można traktować jako uniwersalne dla kręgowców, w tym dla człowieka. Te cechy to na przykład przebieg wczesnego rozwoju embrionalnego, który ze względu na wielkość gamet i przezroczystość otoczki jajowej jest u płazów łatwy do obserwowania. Płazy wykorzystuje się również w badaniach nad toksycznością nowych leków. 


Delikatna skóra płazów jest niezwykle wrażliwa na działanie toksyn obecnych w otoczeniu. Dodatkowo zwierzęta te zasiedlają zarówno środowisko wodne (larwy) jak i  lądowe (osobniki dorosłe), co sprawia, że są doskonałym wskaźnikiem (bioindykatorem) stanu czystości środowiska. Cechy te są niezwykle ważne w badaniach nad wpływem środków ochrony roślin, tj. insektycydów, herbicydów czy fungicydów na organizmy zwierząt. Europejskie żaby zielone są doskonałym obiektem do tego typu badań, ponieważ związane są ściśle ze środowiskiem wodnym, a kumulacja szkodliwych substancji w zbiornikach wodnych stanowi poważny problem dla środowiska. Ponadto żaby te są jednymi z najliczniej występujących płazów w Europie, więc w pierwszej kolejności narażone są na kontakt z różnymi substancjami mogącymi zagrażać również człowiekowi.

Home: Zastosowanie płazów
Home: Galeria 1

Opis hodowanych gatunków

Żaba wodna

Żaba wodna

Pelophylax esculentus (edible frog, wasserfrosch) – jest naturalnym mieszańcem międzygatunkowym powstałym w wyniku krzyżowania żaby jeziorkowej (P. lessonae) i żaby śmieszki (P. ridibundus). Dorasta do ok. 10 cm. Typowo ubarwione osobniki żaby wodnej są jednolicie zielone z czarnymi plamami na grzbiecie i jasną linią kręgową biegnącą wzdłuż ciała. Rozmnażają się w większych zbiornikach wodnych, również w stawach hodowlanych. Żaby wodne są bardzo przywiązane do wody i większość sezonu wiosenno-letniego spędzają nad brzegiem zbiorników wodnych, polując na różnego rodzaju bezkręgowce. Samce posiadają duże parzyste rezonatory, dzięki którym ich chóralne śpiewy są słyszalne ze znacznej odległości. 
Żaba wodna jest płodnym mieszańcem, co jest rzadkością w świecie współczesnych kręgowców. Jako „gatunek” utrzymuje się dzięki pasożytnictwu płciowemu (hybrydogenezie), krzyżując się z jednym z gatunków rodzicielskich, z którym współwystępuje. W zależności od środowiska mieszaniec współwystępuje najczęściej tylko z jednym z gatunków rodzicielskich albo z żabą jeziorkową (tworząc mieszane populacje lessonae-esculentus, w skrócie L-E), albo ze śmieszką (tworząc mieszane populacje ridibundus-esculentus, R-E). Ponieważ śmieszki zasiedlają duże zbiorniki wodne i rzeki w pobliżu tych biotopów, spotykane są najczęściej mieszane populacje R-E. Mniejsze zbiorniki z dala od rzek zasiedlane są z reguły przez populacje L-E.

Żaba śmieszka

Żaba śmieszka

Pelophylax ridibundus (marsh frog, seefrosch) – największa spośród naturalnie występujących europejskich żab. Długość dochodzi do ok. 12 cm. Kolor grzbietu od brudnozielonego do oliwkowobrązowego. Samce posiadają ciemne lub nawet czarno zabarwione rezonatory. Głos godowy ma specyficzne brzmienie – „bre, ke, ke, ke”, przypominające śmiech (stąd nazwa gatunku). Żaba ta występuje najczęściej w dużych i głębokich zbiornikach wodnych (jeziora i rzeki), w których zimuje. Zjada nie tylko różne bezkręgowce, lecz także małe ryby, ptaki, a nawet drobne ssaki i jaszczurki.

Home: Opis hodowanych gatunków
Fot. 15.JPG

Hodowla

Realizacja całości projektu możliwa była po uzyskaniu pozwoleń od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Nasza hodowla jest wpisana do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych dostępnego na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki
(https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rejestry). Osobniki rodzicielskie potrzebne do założenia linii hodowlanej pochodziły z naturalnej populacji R-E (ridibundus-esculentus) z centralnej Polski. Po rozmnożeniu osobniki rodzicielskie zostały wypuszczone w miejscu odłowu. Aktualnie nasza hodowla oparta jest na potomstwie powstałym już „w niewoli”. 
Hodowle żab prowadzimy w dolinie rzecznej na Podlasiu w trzech ogrodzonych stawach na działce o powierzchni 2000 m². Hodowla prowadzona jest w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnego środowiska żab. Szczelne ogrodzenie obszaru uniemożliwia ucieczkę hodowanym płazom. Kijanki odżywiają się głównie naturalnym pokarmem roślinnym – glonami. Żaby jako drapieżniki odżywiają się owadami i innymi bezkręgowcami występującymi obficie w dolinie rzeki.

Home: Hodowla
Home: Galeria 2
Home: Oferta
Fot. 4.JPG

Oferta

 • Dwa gatunki żab: żaba wodna (Pelophylax esculentus) i żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus). Dostępne w różnych stadiach rozwojowych.
  - osobniki dorosłe po drugim zimowaniu, dostępność: kwiecień –                   październik;
  - osobniki młode (juwenilne) po pierwszym zimowaniu, dostępność:             kwiecień – październik;
  - osobniki młode przed pierwszym zimowaniem, dostępność: kwiecień –     październik;
  - kijanki na różnych etapach rozwoju, dostępność: czerwiec – sierpień;

       - skrzek (jaja żab) – maj.

 • Dostarczamy żywe zwierzęta w dobrej kondycji. Gwarantujemy profesjonalny transport w optymalnych warunkach, minimalizując stres zwierząt.

 • Ceny ustalamy indywidualnie z każdym odbiorcą w zależności od wielkości zamówienia i potrzeb zamawiającego.

 • Zapraszamy do współpracy instytucje naukowo-badawcze: uniwersytety, uczelnie medyczne, uczelnie rolnicze, instytuty badawcze i inne zainteresowane podmioty.

Home: Kontakt

Skontaktuj się z nami

Frogs Po-Land

TROJJAN Janusz Trojgo
ul. Liliowa 27
15-697 Białystok
NIP 542-28-55-488

tel. +48 694 627 453

 • Facebook
 • Instagram
Fot. 9_sign_1.jpg
bottom of page